نسخه جدید اپلیکیشن کسبینو در دسترس است. از طریق گزینه های زیر نسبت به بروزرسانی اپلیکیشن خود اقدام نمایید.