طرح کسبینویاری چیه؟

  • 16 اسفند 1399

کسبینویار

به هر فردی که برای رضای خدا از طریق دارائی، کالا، خدمات، مهارت و حرفه خود به صورت رایگان ارائه خدمات می‌دهد و در جهت ایجاد و یا رونق کسب و کار افراد دیگر گام برمی‌دارد کسبینویار گفته میشه.

بله هیچ محدودیتی در همکاری و همیاری در مجموعه کسبینویاری وجود ندارد

 

خیر کسبینویارها به صورت خود اظهاری به مجموعه ملحق می‌شوند و بعد از گذشت زمان نظر مردم است که خدمات کسبینویارها رو تایید و یا رد میکند

خیر تمامی امور کسبینویاری رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی می‌باشد