درباره ما

  • 16 ژانویه 2021

درباره ما

فرد و اجتماع دو عنصر مکملی هستند که با تعامل با یکدیگر تغییر کرده و به بلوغ دست پیدا می کنند، بنابراین خواستگاه زندگی اجتماعی بشر بخشی از ماهیت طبیعی اوست.

در تعاریف توسعه کشورها، شغل و کسب و کار اهمیت ویژه ای در زندگی انسان داشته و علاوه بر ایجاد و کسب درآمد، باعث شادابی، طراوت، انضباط و ایجاد روابط دوستانه هر فرد می شود.

همانگونه که انسان با حضور درجامعه به دنبال ایجاد شخصیت خود می باشد بایستی برای یکی از مهمترین ابعاد هویتی خود که همانا شغل و کسب و کارش می باشد برنامه داشته و هویت کسب و کار خود را در فضای مجازی ایجاد و توسعه دهد، هویتی که باتوجه به رشد فزاینده سهم فضای مجازی در زندگی نوع بشر شاید مهمتر از تصویر و شخصیت روزمره ی او در دنیای واقعی باشد.

اما در کشور ما علی رغم وجود نهادها و شرکت های مختلف در فضای مجازی با ابزارهای بازاریابی الکترونیکی گوناگون همچون سایت های اطلاع رسانی و فروشگاههای آنلاین و …..، هیچگاه شبکه حرفه ای برای درکنار هم قرارگرفتن هویت کسب و کاری وجود نداشته و به همین دلیل از دوسال پیش برآن شدیم تا با تکیه بر جدیدترین ابزارهای تکنولوژی ماهواره ای و کاملترین علوم روز برنامه نویسی و با پشتوانه سرمایه های انسانی متخصص و متعهد ، اولین شبکه کسب و کارهای حرفه ای کشور را در قالب بازار بزرگ مجازی طراحی کنیم ، جایی که هر فرد و هرکسب و کار می تواند بدون پرداختن وجهی صفحه اجتماعی خود را ایجاد و هویت کسب و کار خود را تعریف نماید.

ما برای حمایت از کسب و کار و کالاها و خدمات ایرانی و ایجاد بستر رشد ایده ها، استارتاپ ها و اشتغال در کشور کسبینو را راه اندازی کردیم تا با دستیابی آزاد وعادلانه به اطلاعات و قیمت ها و حرکت به سوی بازارهای رقابتی ، عدالت اجتماعی در کشور افزایش یافته و گامی ارزشمند در حوزه توسعه کشور برداشته شود.

و اینگونه بود که کسبینو متولد شد، اولین شبکه تخصصی برای حرفه ای های کسب و کار در ایران .